Kjell S. Tollefsen  FOTOGRAFIER - KUNSTMAPPE - UTSTILLINGER - BIO - FORMIDLING

 

 

Terje Tollefsen er rettmessig eier etter Kjell S.

Bildene lages i et opplag på 50 og blir stemplet med Kjell S. signatur, samt nummerert.
Størrelsene varierer noe, men de fleste er mellom 30 og 40cm den ene eller andre veien.
Tollefsen har vært svært nøye på utsnittet, derfor er det ikke helt faste størrelser.
Pris pr. bilde er 5000,-

Andre størrelser kan bestilles. Ta kontakt for pris.

Hvis bilder ønskes brukt i kampanjer/reklame/bøker så skal avtalen gjøres gjennom Bono.
http://www.bono.no/
Det blir tillegg herfra på kr. 250,- for råfil på cd.

Sverresgt. 14 - 3186 Horten - 924 27 299 - terje.tollefsen@nrk.no

 

SANDBRONKIER

Kjell Sten Tollefsen 21/3-13 † 23/9-02