Kjell S. Tollefsen FOTOGRAFIER - KUNSTMAPPE - UTSTILLINGER - BIO - FORMIDLING

 

Kjell Sten Tollefsen ble født i Drammen i 1913.

Elev ved Statens Kunst og Håndverkskole 1933 - 34 og av Schule Reimann i
Berlin 1935 - 36.

Ble ansatt som kunstnerisk leder i firmaet Fotocolor i 1936. 1938 - 40 som
tegner i reklameavdelingen i A/S Elektrisk Bureau.

Deltok i treffninger i april 1940 som korporal i Garden og ble tatt til fange.

Ansatt hos Andreas Thorsrud i Rude Foto som reklamefotograf 1943 - 58.

I 1949 utkom på, Johan Grundt Tanum Forlag, en tobinds utgave av
Peter Christian Asbjørnsens “Norske Hulder - eventyr og folkesagn”
rikt illustrert med fotografier av Tollefsen. I disse fotografiene opptrer
Tollefsen som natur og folkelivsfotograf med stor evne til innlevelse i
den romantiske genre.

Tollefsen var en av initiativtagerne til stiftelsen av Reklamefotografenes
landsforening (Norske Reklamefotografers landsforbund) i 1950.

I 1960 startet han med sin hustru Ruth blomsterbutikken “Flos Blomsterforretning”
på St. Olavs plass 1 i Oslo. Tollefsen kalte seg nå “Floragraf”.

1977 tok Tollefsen opp igjen fotografiet på alvor.
Gunnar S. Gundersen fikk overtalt ham til å stille ut i galleri Alana i 1978.
Dette ble innledningen til en rekke utstillinger.

Tollefsen har stilt ut i Preus Fotomuseum i 1978, 1983 og 1993.
I 1984 redigerte Leif Preus monografien "Vindu mot vår tid", utgitt av Preus
Fotomuseum. I 1998 utga Tollefsen i samarbeid med Leif Preus og Preus Foto,
en kunstmappe.

Tollefsen fikk Statens stipend for eldre fortjente kunstnere.

Kjell S. Tollefsen
foto:Knut Evensen

Fotografiprisen 1999.
Fra pesseskrivet:
“Mer enn noen annen har han utviklet sitt eget fotografiske
formspråk, hvor dagligdagse omgivelser og tildels trivielle motiver
via hans Rolleiflex kamera er omformet til spennende og
opplevelsesrike fotografiermed høy kunstnerisk verdi.

I tillegg har Kjell Sten Tollefsen gjennom sin kontaktflate med
øvrige billedkunstnere, bidratt til å bringe fotografiet opp på
kunstmuseenes og kunstgallerienes vegger.

Når fotografi som kunstnerisk uttrykk i dag har en så høy
posisjon også i Norge, skyldes det ikke minst Kjell Sten
Tollefsens banebrytende og utrettelig utstillingsvirksomhet.”

Storm Bjerke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstutdrag “Vindu mot vår tid”

“Kjell S. Tollefsens bilder er fotografier i en grad det ikke er mulig å ta feil av,
selv om det ofte ikke har den umiddelbare referansen til den ytre virkelighet
som gjerne sees som en særlig fotografisk kvalitet.

De som har hatt glede av å være sammen med Kjell, vet at han hadde
mange fortellinger. Og har du vært på en av hans utstillinger vet du at
bilde og tekst hører sammen.

Kjell Sten Tollefsens særlige billedspråk ble utviklet i perioden fra 1945 til 1955,
som også var tiden for det abstrakte maleriets besværlige gjennombrudd i Norge.
Åpenhet til nye muligheter i så henseende var en naturlig egenskap hos
Kjell Sten Tollefsen, da han kort etter fredsvåren 1945 for alvor tok opp
fotografiet som et fullt kunstnerisk medium.

Grunnlaget var lagt i 1935-36, da han var elev ved Shüle Reimann i Berlin.
Schule Reihmann var berømt over hele verden, og tiltrakk seg både lærere
og elever fra mange land. Undervisningsområdene var mange; Maleri, skulptur,
reklame, tekstil, romkunst, film, foto, moter, scenografi og vindusdekorasjon.

Kjell S. var såkalt "de Schüler", d.v.s. at han hadde anledning til å delta i
undervisningen i samtlige klasser, etter eget valg. Han var innom de fleste,
og var mest opptatt av fag som omhandlet fri billedkunst, som maling og grafikk.”

Per Hovdenakk

Kjell Sten Tollefsen 21/3-13 † 23/9-02